1. Overeenkomst

1.1 Door het plaatsen van een bestelling, zowel op onze webshop als via e-mail of door binnenloop, accepteert u het aanbod van Beleg van Breda. Hiermee gaat u een overeenkomst aan met Beleg van Breda, welke levert in uw postcodegebied (Breda e.o.), en uw bestelling zal desgewenst worden geleverd op de door u aangegeven locatie en het opgegeven tijdstip. Beleg van Breda behoudt zich het recht om, in samenspraak met uw als klant/gast, het gewenste tijdstip aan te passen. Eventuele vragen/opmerkingen met betrekking tot uw bestelling kunt u opgeven via het bestelformulier op onze webshop of door contact op te nemen met Beleg van Breda, dit kan zowel telefonisch als via e-mail. De benodigde contactgegevens van Beleg van Breda vindt u op onze webshop en in de bevestigingsmail van uw bestelling.

1.2. Online betalingen worden via Mollie B.V. verzorgd en later uitbetaald aan Beleg van Breda. Uw bestelling kan herroepen worden door uw bestelling maximaal 1 werkdag voor de leverdatum te annuleren. Dit kan enkel in samenspraak met Beleg van Breda, neem hiervoor telefonisch contact op met Beleg van Breda. Hierna kan uw bestelling niet meer herroepen worden.

1.3. In het kader van de aangegane overeenkomst worden door Beleg van Breda persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen. Dit wordt door ons gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie over hoe Beleg van Breda met uw gegevens omgaat kunt u onze Privacy Policy raadplegen. Bij vragen kunt u contact opnemen met Beleg van Breda.

 

2. Levering

2.1. Beleg van Breda rekent voor bestellingen vanaf €20,- geen bezorgkosten. Onder de €20,- worden de bezorgkosten in samenspraak van de klant besproken. Dit is afhankelijk van de afstand. De prijzen op de webshop van Beleg van Breda zijn exclusief eventuele bezorgkosten.

2.2. Bezorgbestellingen via de webshop kunnen voor de lunch (bezorging tussen 11:30 uur en 12:30 uur) tot 10:00 uur op dezelfde dag doorgegeven worden. Na 10:00 uur kunnen wij de gewenste bezorgtijd niet garanderen en zullen wij de bezorgtijd z.s.m. met u communiceren. Dit zelfde geldt voor bestellingen voor de middag/avond bezorging (bezorging tussen 16:00 en 17:30 uur), u kunt hiervoor tot 13:00 uur op dezelfde dag uw bestelling plaatsen. Wij pogen altijd een zo snel mogelijke bezorging.

2.3. Onze openingstijden staan vermeld op onze webshop. Mocht u een bestelling willen plaatsen die niet overeen kom met onze openingstijden, neem dan contact op met Beleg van Breda. Wij staan voor 100% service en in samenspraak met u proberen wij altijd tot een oplossing te komen.

2.4. Bovenstaande (2.3) geldt ook voor bestellingen die (ruim) op tijd gedaan zijn. Mocht u afwijkende bezorgtijden wensen, neem dan contact op met Beleg van Breda.

2.5. Mocht een bestelling niet geheel naar wens zijn, om wat voor reden dan ook, neem dan contact op met Beleg van Breda. Wij zullen dan in samenspraak met de klant/gast proberen tot een passende oplossing te komen.

2.6. Beleg van Breda is gerechtigd, in geval van overmacht, om bestellingen te weigeren of te annuleren binnen een redelijke termijn, zonder daarvoor de reden hoeven op te geven. Nu streeft Beleg van Breda er altijd naar om in samenspraak met de klant/gast bestellingen in te passen.

 

3. Promotionele acties

3.1. Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden via de opmerkingen van de bestelling. Indien dit niet gebeurt is kan Beleg van Breda achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.

3.2. Beleg van Breda is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te wijzigen, in te trekken of weigeren.

 

4. Betaling

4.1. Betaling geschied online via onze aangeboden kanalen. Hiervan ontvangt u een bevestiging na betaling. Indien de online betaalmethodes niet werkzaam zijn kunt u contact opnemen met Beleg van Breda over de mogelijkheden.

4.2. Mocht u contant willen betalen bij aflevering, communiceer dit dan via de bestelling of neem contact op met Beleg van Breda.

 

5. Rechten van intellectuele eigendom

5.1. Alle rechten van intellectuele eigendommen met betrekking tot de website, de producten van Beleg van Breda, verpakkings- en reclamemateriaal, berusten uitsluitend bij Beleg van Breda en haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectueel eigendom in Nederland of elders, welke in verband staan met de website of de geleverde producten (inclusief verpakkings- en reclamemateriaal) in het algemeen. Het is u niet toegestaan om op de website en of producten, inclusief verpakking en reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectueel eigendom van Beleg van Breda en aan haar leveranciers.

 

6. Aansprakelijkheid 

6.1. De totale aansprakelijkheid van Beleg van Breda wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

6.2. De aansprakelijkheid van Beleg van Breda voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en smartengeld is uitgesloten.

6.3. De bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Beleg van Breda.

 

7. Klachtenprocedure

7.1. Eventuele klachten over een bestelling of desbetreffende aflevering kunt u sturen naar info@belegvanbreda.nl. Ook telefonisch kunt u hierover contact met Beleg van Breda opnemen. Wij zullen uw klacht dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en streven ernaar om onze bevindingen zo spoedig mogelijk terug te koppelen. Mocht u een urgente klacht hebben wordt u aangeraden meteen telefonisch contact op te nemen met Beleg van Breda.

 

8. Toepasselijk recht

8.1. Door het bezoeken van onze website (en het plaatsen van een bestelling) accepteert u automatisch deze voorwaarden. Ook blijven deze voorwaarden van toepassing op eventuele latere bezoeken.

8.2. Beleg van Breda kan te allen tijde deze algemene voorwaarden wijzigen; hierover wordt u als bestaande klant op de hoogte gebracht via onze nieuwsbrief welke via e-mail verstuurd wordt naar het bij ons bekende e-mailadres.

8.3. De overeenkomst tussen Beleg van Breda en u wordt beheerst door het Nederlands recht.